Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 7, для научной тематики: Кластеризація


1.

Класифікація країн за рівнем розвитку телекомунікаційних технологій (публикация автора на scipeople)     

Гайворонська Галина Сергіївна, Яцук Петро Петрович, Ганницький Ілля Володимирович, Казак Юлія Сергіївна - Проблеми телекомунікацій , 2013
У роботі розглядається дослідження розвитку сфери телекомунікаційних технологій у світі методами кластерного аналізу. Досліджуються офіційні статистичні дані про кількість користувачів різних інформаційно-комунікаційних видів зв'язку в період з 2000 по 2012 рік. У результаті проведеного кластерного ...
2.

Management of the organization and personnel support for clustering of innovative development (публикация автора на scipeople)     

Барбара Борисівна Стелюк, Виктор Павлович Козинец, Татьяна Николаевна Сиволап - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
The innovative model of technological development was considered. Stages of innovative process taking into account interaction of strategic and operative marketing are presented during management of innovations. Features of management technological clustering and professional trainings of innovative...
3.

Байєсівська класифікація текстових документів. iєрархічна кластеризація на основі частих наборів (публикация автора на scipeople)     

Яна Сергіїна Свириденко - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
В даній статті розглядається байєсівська класифікація текстових документів. Для більш детального аналізу та застосування на практиці розглядається новий підхід для кластеризації документів – ієрархічна кластеризація на основі частих наборів (FIHC), яка грунтується на ідеї частих наборів....
4.

Breakthrough technologies and expansion of the infrastructure of innovation development (публикация автора на scipeople)     

Виктор Николаевич Беляков, Виктор Павлович Козинец, Барбара Борисівна Стелюк - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
It was shown the factors of innovative scientific and technological development that improve the entrepreneurial capacity of business entities. It was highlighted the features of the clustering management technology and expansion of regional infrastructure for innovation development of Ukraine<...
5.

Применение метода кластеризации k-means для оптимизации кэширования в Collaborative Software (публикация автора на scipeople)     

Зоя Владимировна Дударь, Владимир Викторович Глазунов - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
У цій статті розглядаються алгоритми роботи кешування даних та розглянута можливість застосування методу кластеризації K-means для оптимізації кешування в Collaborative Software...
6.

Классификация космических снимков с использованием методов кластерного анализа (публикация автора на scipeople)     

Федор Терентьевич Шумаков, Виктор Антонович Толстохатько, Алина Юрьевна Малец - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Розглянуто питання застосування алгоритмів неконтрольованої класифікації ISODATA та k-Means для обробки даних дистанційного зондування...
7.

Групування текстових даних на основі моделі семантичного контексту (публикация автора на scipeople)     

Богдан Михайлович Павлишенко - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2011
У роботі запропонована модель семантичного контексту текстових масивів. Показано, що на основі решітки семантичних концептів можна сформувати семантичний базис для групування текстів за допомогою ієрархічної кластеризації...