Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 8, для научной тематики: інновації


1.

Смарт-туризм: система взаємовідносин в дестинації (публикация автора на scipeople)      

Туник Олександр Миколайович - Міжнародний туристичний бізнес : зб. наук. ст. студ. денної і заочної форми навч. / відп. ред. А. А. Мазаракі , 2017
В статті розглянуті теоретичні, методологічні та практичні засади складових взаємовідносин суб’єктів в туристичній дестинації згідно елементів смарт-міста. Визначені ключові елементи взаємовідносин за концепцією смарт-туризму на регіональному рівні. Аргументовано особливості системи взаємовідносин н...
2.

Смарт-місто: інноваційна туристична дестинація (публикация автора на scipeople)      

Ткаченко Тетяна Іванівна, Туник Олександр Миколайович - Туристичний бізнес: Світові тенденції та національні пріорітети. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя кафедри туристичного бізнесу (20 листопада 2015 року) , 2015
Туризм є одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури країни та мегаполісів світу. В умовах децентралізації державного управління в Україні розвиток туризму повинен стати одним із стратегічних завдань подальшої стабілізації та соціально-економічного зростання країни, окремих територ...
3.

Інноваційні драйвери готельного господарства (публикация автора на scipeople)      

Гопкало Лариса Михайлівна, Туник Олександр Миколайович - Сучасні економічні системи: стан та перспективи : тези доп. VІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 травня 2015 р. , 2015
Cучасні тенденції розвитку готельного господарства характеризуються використанням «розумних» технологій (інноваційних драйверів) у всіх процесах, які здійснюються на підприємствах. Нові потреби ринку готельних послуг сприяють створенню інноваційних технологій та їх практичному використанні у бізнесі...
4.

Smart-туризм: новітні технології та виклики сучасності (публикация автора на scipeople)      

Туник Олександр Миколайович - Творчий пошук молоді – курс на ефективність : тези доповідей VІ Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів, 25 лютого 2015 р. , 2015
Функціонування сфери туризму супроводжується безперервним кругообігом інформації, від розподілу й використання якої залежить конкурентноздатність всіх елементів глобалізованого ринку. Нові вимоги суспільства до необхідності змін у способах і засобах надання туристичних послуг, потреба у інноваціях в...
5.

Start-up projects of innovation implementation by small enterprises (публикация автора на scipeople)     

Елена Викторовна Пономаренко, Татьяна Константиновна Гречко, Таисия Николаевна Гладченко - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
In the article key issues and perspectives of innovation by small enterprises are exposed through the implementation of start-up projects...
6.

Management of the organization and personnel support for clustering of innovative development (публикация автора на scipeople)     

Барбара Борисівна Стелюк, Виктор Павлович Козинец, Татьяна Николаевна Сиволап - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
The innovative model of technological development was considered. Stages of innovative process taking into account interaction of strategic and operative marketing are presented during management of innovations. Features of management technological clustering and professional trainings of innovative...
7.

Risks assessment in projects of the enterprises which are engaged in foreign trade activities (публикация автора на scipeople)     

Алексей Владимирович Швец - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
In the article it is drawn a conclusion about the reason for the errors in the project state forecasting which is performed on the first life cycle phase of the project. The method for taking into account of such errors is proposed using the qualitative assessment of external economic environmen...
8.

Saving and energy saving technology: prospects of innovative development (публикация автора на scipeople)     

Игорь Анатолиевич Ачкасов, Татьяна Андреевна Пушкарь - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2011
Foreign experience of reformation  of housing and communal services is considered in the article. Modern problems and prospects of innovative development of the systems of energy-savings are analysed in housing and communal services...