Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 5, для научной тематики: Речевой этикет


1.

Уроки совершенствования коммуникативных умений в системе обучения речевому этикету (публикация автора на scipeople)   

А. В. Коренева - Научно-методический электронный журнал "КОНЦЕПТ" , 2014
Статья посвящена вопросам обучения школьников речевому этикету. Рассматриваются особенности уроков совершенствования коммуникативных умений по речевому этикету. Предлагаются методические разработки учебных занятий. С полным текстом статьи Вы можете ознакомиться на сайте журнала «Концепт» http://e-ko...
2.

Унутраная спецыфіка беларускага слоўнага этыкету: сацыялінгвістычны і лінгвакультуралагічны аспекты (публикация автора на scipeople)   

Томчык Д.С. - Весці БДПУ , 2009
Зносіны чалавека – вельмі цікавы і ў той жа час складаны працэс, які вывучаецца рознымі навукоўцамі вось ужо не адно стагоддзе. Аднак, не ўсе аспекты названай праблемы закранутыя, а некаторыя, хоць і вывучаліся, усё роўна застаюцца спрэчнымі і не маюць адзінага тлумачэння. Такое становішча, іншым ра...
3.

З гісторыі вывучэння этыкетных формаў зносін (публикация автора на scipeople)   

Томчык Д.С. - Весці БДПУ , 2009
Разглядаюцца даследаванні айчынных і рускіх мовазнаўцаў, якія ўнеслі найбольшы ўклад у вывучэнне маўленчага этыкету. Паказана памылковае ўжыванне ў некаторых працах тэрмінаў “маўленчы этыкет” і “моўны этыкет”. Пададзена тыпалогія этыкетных формаў зносін у беларускай мове. Указваецца, што вербальныя ...
4.

Этыкетныя формы зносін у п’есах янкі купалы (публикация автора на scipeople)   

Томчык Д.С. , 2009
В данной статье рассматриваются этикетные формы общения белорусского языка как объект лингвистического изучения на примерах из пьес Янки Купалы....
5.

Размежаванне паняццяў “этыкет”, “маўленчы этыкет”, “этыкетныя формы зносін” у лінгвістычнай практыцы (публикация автора на scipeople)   

Томчык Дз.С. , 2008
У артыкуле разглядаюцца паняцці “этыкет”, “маўленчы этыкет” і “этыкетныя формы зносін”, даецца іх азначэнне і разглядаецца адрозненне паміж імі. Раскрываецца сутнасць паняццяў “маўленчы этыкет” і “этыкетныя формы зносін” як слоўныя формулы, што адлюстроўваюць нацыянальную спецыфіку маўленчых паводзі...