Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 4, для научной тематики: Этикетные формы общения


1.

З гісторыі вывучэння этыкетных формаў зносін (публикация автора на scipeople)   

Томчык Д.С. - Весці БДПУ , 2009
Разглядаюцца даследаванні айчынных і рускіх мовазнаўцаў, якія ўнеслі найбольшы ўклад у вывучэнне маўленчага этыкету. Паказана памылковае ўжыванне ў некаторых працах тэрмінаў “маўленчы этыкет” і “моўны этыкет”. Пададзена тыпалогія этыкетных формаў зносін у беларускай мове. Указваецца, што вербальныя ...
2.

Этыкетныя формы зносін у п’есах янкі купалы (публикация автора на scipeople)   

Томчык Д.С. , 2009
В данной статье рассматриваются этикетные формы общения белорусского языка как объект лингвистического изучения на примерах из пьес Янки Купалы....
3.

Этналінгвакультуралагічны падыход пры даследаванні этыкетных формаў зносін у беларускай мове (публикация автора на scipeople)   

Томчык Д.С. , 2007
Прымяненне этналінгвакультуралагічнага падыходу пры вывучэнні этыкетных формаў зносін любога народа, на наш погляд, абавязковае, паколькі ўжыванне этыкетных формаў зносін заўсёды залежыць ад пэўных невербальных семіятычных элементаў (рух галавы, жэстыкуляцыя, здыманне галаўнога ўбора і інш.), і нярэ...
4.

Размежаванне паняццяў “этыкет”, “маўленчы этыкет”, “этыкетныя формы зносін” у лінгвістычнай практыцы (публикация автора на scipeople)   

Томчык Дз.С. , 2008
У артыкуле разглядаюцца паняцці “этыкет”, “маўленчы этыкет” і “этыкетныя формы зносін”, даецца іх азначэнне і разглядаецца адрозненне паміж імі. Раскрываецца сутнасць паняццяў “маўленчы этыкет” і “этыкетныя формы зносін” як слоўныя формулы, што адлюстроўваюць нацыянальную спецыфіку маўленчых паводзі...