Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 12, для научной тематики: Византийское право


1.

Нормативно-правовое регулирование имущественных прав монастырей в византийской империи (публикация автора на scipeople)   

Омельчук В. В. - Legea şi Viaţa , 2014
Исследованы особенности регламентирования прав монастырей на владение движимым и недвижимым имуществом...
2.

Симфонія влад у політико-правовій моделі візантійської імперії (публикация автора на scipeople)   

Омельчук В. В. - Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України , 2013
In article basic principles of co-operation of Church and state in the politically legal model of the Byzantium empire are examined as symphonic. Church canonical a right is analysed in the context of both general administrative and regulative activity of the state and becoming system of church hier...
3.

Особливості відчуження церковної власності у візантійській імперії (публикация автора на scipeople)   

Омельчук В. В. - Наукові праці МАУП , 2013
Розкрито особливості розвитку інституту відчуження власності церкви у цілому та окремих монастирів. Приділено увагу процесові зростання церковного землеволодіння як логічного наслідку створення державних гарантій невідчуження нерухомості церкви та окремих монастирів. Раскрыты особенности развития ин...
4.

Формування системи охорони вищих посадових осіб у візантійській імперії (публикация автора на scipeople)   

Кабанець Р. - Гілея , 2013
Исследованы особенности охраны чиновников в Византии в контексте укрепления ромейской госудрасвенности...
5.

Підготовка і укладення ферраро-флорентійської унії та її міжнародно-правове значення (публикация автора на scipeople)      

Омельчук В. В. - Юридична наука , 2013
Проанализировано международно-правовое значение Флорентийской унии, ее подготовка, проведение и влияние на церковно-каноническое право в самой Византии...
6.

Судові повноваження церкви та канонічні покарання у візантійській імперії (публикация автора на scipeople)   

Омельчук В. В. - Публічне право: Науково-практичний юридичний журнал , 2013
Проанализированы судебные полномочия Церкви и государственных органов в канонической сфере. The features of realization of judicial plenary powers of Church of Byzantium open up in this article. An author exposes the order of imposition and removal of canonical penalties. They are examined in the...
7.

Церковно-монастирське землеволодіння у візантійській імперії та його правові гарантії (публикация автора на scipeople)   

Омельчук В. В. - Підприємництво, господарство і право , 2013
Проанализированы особенности землевладения церквей и монастырей в Византийской империи и механизмы правовой защиты церковного землевладения...
8.

Імператорські акти у системі церковно-канонічного права візантійської імперії (публикация автора на scipeople)     

Омельчук В. В. - Наукові праці Національного Авіаційного університету. – Серія: Юридичний вісник: Повітряне і космічне право , 2013
Императорские акты в системе церковно канонического права Византийской империи В статье определяются особенности и место императорских актов в системе церковно канонического законодательство Византийской империи. Настоящие акты рассматриваются как следствие исторической эволюции развития взаимодейст...
9.

Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права візантії: судові та правозахисні функції (публикация автора на scipeople)      

Омельчук В. - Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» , 2013
У статті визначаються судові та правоохоронні функції єпископа у системі церковно-канонічного права Візантії. Інститут єпископа у системі церковно-канонічного права Візантійської імперії автор розглядає як наслідок історичної еволюції розвитку зовнішніх та внутрішніх функцій Церкви. Управлінсько-пра...
10.

Традиції висвітлення церковно-канонічного права візантії у підручниках та працях викладачів вітчизняних університетів (публикация автора на scipeople)     

Омельчук В. В. - Український часопис міжнародного права , 2013
Исследованы особенности формирования изучения византийского церковно-канонического права в высших учебных заведениях Украины....