Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 1, для научной тематики: Захист прав


1.

Захист прав туристів в країнах єс (публикация автора на scipeople)      

Туник Олександр Миколайович - Актуальні проблеми товарознавства, торговельного підприємництва та захисту прав споживачів : міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Київ, 13 берез. 2014 р.) : тези доп. , 2014
Визначальним фактором стимулювання розвитку туристичних відносин, від появи сфери туризму в світі й до її розквіту, була та залишається проблема, пов’язана з недостатньою уніфікованістю вимог законодавств країн світу щодо переміщення туристів, надання туристичних й пов’язаних з ними послуг та захист...