Найдено научных статей и публикаций: 1, для научной тематики: Kw


1.

Precision measurements of masses of charmonium states. (публикация автора на scipeople)     

K.Yu. Todyshev, V.V. Anashin, V.M. Aulchenko, E.M. Baldin, A.K. Barladian, A.Yu. Barnyakov, M.Yu. Barnyakov, S.E. Baru, I.V. Bedny, O.L. Beloborodova, A.E. Blinov, V.E. Blinov, A.V. Bobrov, V.S. Bobrovnikov, A.V. Bogomyagkov, A.E. Bondar, D.V. Bondarev, A.R. Buzykaev, S.I. Eidelman, S.E. Karnaev, G.V. Karpov, S.V. Karpov, V.A. Kiselev, S.A. Kononov, K.Yu. Kotov, E.A. Kravchenko, E.V. Kremyanskaya, V.F. Kulikov, E.A. Kuper, E.B. Levichev, V.M. Malyshev, A.L. Maslennikov, A.S. Medvedko, O.I. Meshkov, S.E. Mishnev, N.Yu. Muchnoi, D.A. Muravlyansky, A.I. Naumenkov, S.A. Nikitin, I.B. Nikolaev, A.P. Onuchin, S.B. Oreshkin, I.O. Orlov, S.V. Peleganchuk, S.S. Petrosyan, S.G. Pivovarov, A.O. Poluektov, G.E. Pospelov, V.G. Prisekin, A.A. Ruban, G.A. Savinov, A.G. Shamov, D.N. Shatilov, V.V. Smaluk, B.A. Shwartz, V.A. Sidorov, E.A. Simonov, Yu.I. Skovpen, A.N. Skrinsky, R.G. Snopkov, A.M. Sukharev, A.A. Talyshev, V.A. Tayursky, V.I. Telnov, Yu.A. Tikhonov, G.M. Tumaikin, Yu.V. Usov, A.I. Vorobiov, A.N. Yushkov, V.N. Zhilich - Proceedings of Science , 2005
kw...