Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 2, для научной тематики: Семантические сети


1.

Застосування семантичної моделi представлення iнформацiї в процесi технологiчного передбачення (публикация автора на scipeople)   

Макуха М.П. - Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: Матерiали XI Мiжнародної науково-технiчної конференцiї (26–30 травня 2009 р., Київ) , 2009
Сучасний етап розвитку свiтового суспiльства характеризується глобалiзацiєю iнформацiйних, технологiчних та соцiально-економiчних процесiв, стрiмким зростанням кiлькостi та складностi взаємозв’язкiв мiж елементами глобальних систем та збiльшенням кiлькостi непрогнозовних факторiв ризику, що впливают...
2.

Метод виділення фрагментів опису предметної області з використанням логічного виведення на семантичних мережах (публикация автора на scipeople)   

Макуха М.П. - Моделирование, идентификация, синтез систем управления: Сборник тезисов двенадцатой Международной научно-технической конференции (16–23 сентября 2009 г.) , 2009
Побудова адекватної інформаційної моделі предметної області є необхідним етапом будь-якого складного міждисциплінарного дослідження. Великі обсяги різнорідних даних, понять і зв'язків, наявність як кількісної, так і якісної інформації призводять до необхідності використовувати адекватний інструмента...