Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 3, для научной тематики: Представление знаний


1.

Застосування семантичної моделi представлення iнформацiї в процесi технологiчного передбачення (публикация автора на scipeople)   

Макуха М.П. - Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: Матерiали XI Мiжнародної науково-технiчної конференцiї (26–30 травня 2009 р., Київ) , 2009
Сучасний етап розвитку свiтового суспiльства характеризується глобалiзацiєю iнформацiйних, технологiчних та соцiально-економiчних процесiв, стрiмким зростанням кiлькостi та складностi взаємозв’язкiв мiж елементами глобальних систем та збiльшенням кiлькостi непрогнозовних факторiв ризику, що впливают...
2.

Метод виділення фрагментів опису предметної області з використанням логічного виведення на семантичних мережах (публикация автора на scipeople)   

Макуха М.П. - Моделирование, идентификация, синтез систем управления: Сборник тезисов двенадцатой Международной научно-технической конференции (16–23 сентября 2009 г.) , 2009
Побудова адекватної інформаційної моделі предметної області є необхідним етапом будь-якого складного міждисциплінарного дослідження. Великі обсяги різнорідних даних, понять і зв'язків, наявність як кількісної, так і якісної інформації призводять до необхідності використовувати адекватний інструмента...
3.

О возможности описания разнородных данных в виде ациклического графа (публикация автора на scipeople)   

Макуха М.П. - Системный анализ и информационные технологии: Материалы X Международной научно-технической конференции (20–24 мая 2008 г., Киев) , 2008
На начальных этапах решения прикладных задач технологического предвидения возникает задача формализованного описания предметной области в виде структур данных, удобных для согласования известной заранее информации и будущих экспертных оценок. Одной из наиболее удобных структур, используемых для опис...