Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 4, для научной тематики: Адаптація


1.

Choice timing testing in the model of intellectual control subsystem of knowledge (публикация автора на scipeople)     

Ольга Віталіївна Кравченко, Жаннетта Миколаївна Плакасова - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
The analysis of existing adaptive learning systems is done. The advantages and disadvantages of adaptive systems are analyzed. A procedure for determining the time required to answer every question is suggested...
2.

Evaluation of students’ knowledge level in control subsystem of knowledge of the model of adaptive learning (публикация автора на scipeople)     

Ольга Віталіївна Кравченко, Жаннетта Миколаївна Плакасова - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
The analysis of existing traditional and modern methods of control knowledge. A structure of the intellectual (adaptive) supervisory system which has in a structure a supervisory block with the analysis of teaching results (ARO) is offered....
3.

Модель інтелектуальної підсистеми контролю знань з багаторівневим адаптивним тестуванням (публикация автора на scipeople)     

Ольга Віталіївна Кравченко, Жаннетта Миколаївна Плакасова - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Виконано аналіз існуючих адаптивних систем навчання. Запропоновано структуру інтелектуальної (адаптивної) системи контролю знань, що містить контролюючий блок з аналізом результатів навчання (АРН)....
4.

Про підхід до створення моделі користувача в адаптивній системі навчання (публикация автора на scipeople)     

Юрій Юрійович Несміян, Марія Сергіївна Широкопетлєва - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Зроблено аналіз існуючих методів створення та корекції моделі користувача для адаптивної навчаючої системи. Описані основні механізми створення адаптивного інтерфейсу....