Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 6, для научной тематики: Сталий розвиток

1.

Маркетинг 3.0 в туристичному бізнесі (публикация автора на scipeople)      

Туник Олександр Миколайович - Творчий пошук молоді – курс на ефективність : тези доп. VІII Міжнародної наук.-теорет. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів, студентів, 21 березня 2017 р. , 2017
Концепцію маркетингу 3.0 було вперше описано Філіпом Котлером спільно з іншими науковцями в книзі «Маркетинг 3.0. Від продуктів до споживачів і далі – до людської душі», в ній маркетинг розглядається як ера цінностей. На думку дослідників, підприємства мають розглядати людей не просто як споживачів,...
2.

Estimation of ecological sustainability of Ukrainian regions on the basis of 2008 data (публикация автора на scipeople)     

Ірина Миколаївна Джигирей, Геннадій Олексійович Статюха - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Ukrainian Regional Environmental Sustainability Index is modifieded. The results of environmental sustainability assessment of Ukrainian regions based on 2008 data are given....
3.

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ И ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ МЕГАПОЛИСА (публикация автора на scipeople)     

Владимир Николаевич Бабаев, Николай Прохорович Горох, И.В. Коринько - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Розглядаються основні напрямки стратегії і тактики комплексного вирішення сучасної методології енергоресурсозберігання, взаємопов'язаної з методологією екологізації в системі управління відходами мегаполісу. Обгрунтовано пріоритетні напрями оптимізації стратегії і реалізації програми ресурсозбережен...
4.

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ УРАЗЛИВОСТІ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (публикация автора на scipeople)     

Геннадій Олексійович Статюха, Ірина Миколаївна Джигирей, Дмитро Віктрович Чашник, Роман Петрович Мельничук - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Запропоновано індекс екологічної уразливості Причорномор’я і Приазов’я. Наведено результати оцінювання екологічної уразливості приморських регіонів України на основі даних 2006–2008 років....
5.

Техногенна безпека як невід’ємна частина сталого розвитку регіонів України (публикация автора на scipeople)     

Т.В. Бойко, Владислав Іванович Бендюг, Б.М. Комариста - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Розглянута сучасна техногенна ситуація в Україні. Розроблена методика оцінки техногенної безпеки промислових підприємств. Методика заснована на використанні індексних показників. Проведена оцінка пожежної та вибухової небезпеки підприємства за створеною методикою....
6.

Використання методів системної динаміки для дослідження сталого розвитку регіонів України (публикация автора на scipeople)     

Л.М. Бугаєва, М.М. Османов, Г.О. Статюха - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
В статті розглядається використання методів системної динаміки для дослідження сталого розвитку. Розроблена узагальнена динамічна модель регіону. Проаналізований розвиток областей України. При довгостроковому прогнозуванні визначена стратегія, що забезпечує сталий розвиток....