Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 4, для научной тематики: Нормативна документація

1.

Guidelines for the development of rational packageof national income of quality management system the national depository of Ukraine (публикация автора на scipeople)     

Н.М. Полякова, І.В. Лазько - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
They аre offered effective methodical recommendations, algorithms, structured schemes of the development of the rational package ND research organization and is organized their practical approbation in real condition research organization....
2.

APPROACH TO THE COMPLEX EVALUATION OF QUALITY STANDARD PAPER QMS IN THE RESEARCH INSTITUTIONS (публикация автора на scipeople)     

І.В. Лазько - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
This article offers approach to the complex assessment of quality of a normative document (ND) of the quality management system used by research organizations in the terms of indic- ator of scientific and technological development level, and to direct assessment of quality of text part of ND. For in...
3.

КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ПАКЕТІВ НОРМАТИВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ (публикация автора на scipeople)     

І.В. Лазько - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Доведено сумісність та можливість інтеграції вимог ДСТУ 9001:2008 та ДСТУ 3973-2000, запропоновано систему принципів, на яких необхідно базувати розробку нормативної документації системи управління якістю науково-дослідних установ та розроблено механізм кваліметричної оцінки пакетів нормативної доку...
4.

Використання eлектронного шаблону для розробки нормативних документів системи управління якістю науково-дослідних установ в автоматизованому режимі (публикация автора на scipeople)     

І.В. Лазько - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Запропоновано підхід до розробки нормативних документів (НД) системи управління якістю (СУЯ) науково-дослідних установ (НДУ) рівня «Методика» сфери застосування «Організація і порядок» в автоматизованому режимі за допомогою електронного шаблону (ЕШ).
...