Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 9, для научной тематики: інформаційна технологія


1.

Creation of IT if the dynamics of TS based system integration of the family of models (публикация автора на scipeople)     

Дмитро Олександрович Кравчук, Василій Лаврентийович Лисицький - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Features of scientifically well-founded information technology creation of the long-term forecast formation of national economy development taking into account world tendencies and usage of existing models of territorial systems dynamics are considered...
2.

Информационная технология определения составляющих нерегулярных временных рядов при помощи сингулярного разложения (публикация автора на scipeople)     

Анна Александровна Чистякова, Дмитрий Сергеевич Негурица, Борис Владимирович Шамша - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Проводиться розкладання часового ряду на складові за допомогою сингулярного розкладання матриці розгортки. Аналізується ризик при побудові моделі прогнозу на підставі складових часового ряду використовуючи волатильність випадкової складової як фактор ризику....
3.

Інформаційна технологія моніторингу функціонування системи теплопостачання підвищеної надійності (публикация автора на scipeople)     

Юлія Вікторівна Парфененко, Віктор Григорович Неня - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Запропонована інформаційна технологія моніторингу споживання енергетичних ресурсів в системах теплопостачання, що базується на використанні програмних агентів та глобальної мережі Internet....
4.

Інформаційна технологія управління бюджетом часу інспекторів державної податкової служби (публикация автора на scipeople)     

С.П. Дерлеменко - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
В статті розглянуто деякі аспекти побудови інформаційної технології управління бюджетом часу інспекторів Державної податкової служби, зокрема, етапи реалізації, джерела даних, функції а також описано схему бази даних, що використовується в інформаційній технології.
...
5.

Разработка информационной технологии оценки качества высшего образования на уровне вуза (публикация автора на scipeople)     

Ольга Юрьевна Чередниченко, А.А. Алимова, И.В. Лютенко, С.И. Ершова - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Пропонується інформаційна технологія оцінки якості вищої освіти, що складається з двох етапів: розробка методики оцінки якості та її застосування. Розглянуто підхід до визначення важливості показників якості на основі експертного методу. Розроблено моделі варіантів використання та архітектура програ...
6.

Методологические основы синтеза распределенной компьютерной сети системы офисов (публикация автора на scipeople)     

Леонид Иванович Нефедов, Мария Валериевна Шевченко, Анжела Борисовна Биньковская, Юрий Антонович Петренко - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
У статті розроблено структурні моделі інформаційної технології і інформаційно-довідкового забезпечення, а також виконано обґрунтування моделей багатокритеріальної оптимізації залежно від ступеня невизначеності початкової інформації для синтезу розподіленої комп'ютерної мережі системи офісів...
7.

Information technology of higher education monitoring: a quality-based approach (публикация автора на scipeople)     

Olga Cherednichenko, Olha Riabko - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Розглянуто принципи розробки інформаційної технології моніторинга системи вищої освіти. Побудована модель оцінювання якості освіти, що складається з оціночних моделей, основаних на вподобаннях зацікавлених осіб, та вимірювальної моделі, реалізованої засобами сучасної теорії вимірювань...
8.

Информационная технология поддержки принятия решений по формированию инвестиционной политики (публикация автора на scipeople)     

Валентина Владимировна Москаленко, Татьяна Вячеславовна Захарова - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Розглянуто питання інформаційної підтримки прийняття рішень в інвестиційній компанії. Запропоновано концепцію інформаційної технології формування інвестиційної політики для інвестиційної компанії...
9.

Прикладные аспекты реализации методов и информационных технологий оценивания сложных объектов (публикация автора на scipeople)     

Евгений Иванович Кучеренко, Ирина Сергеевна Глушенкова - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Представлено метод моделювання послідовно-паралельних процесів просторово розподілених об’єктів. Запропоновано та обгрунтовано інформаційну технологію оцінювання просторово розподілених об’єктів...