Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 4, для научной тематики: Каталізатор


1.

Etherification of acetic acid with n-amyl alcohol in the presence of мetal salts (публикация автора на scipeople)     

Мар’яна Богданівна Дзіняк, Степан Романович Мельник, Кирило Олександрович Шараєв - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
The features of metal salt application as catalysts of etherification reaction of acetic acid with n-amyl alcohol are investigated. Influence of nature of metal cation nature and its ligand environment on the etherification process process has been determined...
2.

Каталитическое окисление 3-ацетаминотолуола озоновоздушной смесью в уксусной кислоте (публикация автора на scipeople)     

Андрей Генриевич Галстян, Андрей Сергеевич Бушуев, Татьяна Михайловна Галстян - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Вивчена кінетика окиснення 3-ацетамінотолуолу в середовищі крижаної оцтової кислоти у присутності ацетату кобальту. Показано, що при температурі 95˚С і атмосферному тиску 3-ацетамінотолуол окиснюється молекулярним киснем украй повільно. Швидкість реакції збільшується при окисненні озоновмісними газа...
3.

Кинетика и механизм каталитической реакции озона с толуолом в среде уксусного ангидрида (публикация автора на scipeople)     

Андрей Генриевич Галстян, Николай Федорович Тюпало, Сергей Генриевич Галстян - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Вивчено кінетику рідиннофазного каталітичного окиснення толуолу озоноповітряною сумішшю в присутності сульфатної кислоти і ацетату марганцю (II). Показано, що основними продуктами окиснення в цих умовах є бензилацетат (42,0%), бензаль...
4.

Визначення кінетичних параметрів процесу термічної регенерації нанесеного срібного каталізатора (публикация автора на scipeople)     

Анатолій Миколайович Бутенко, Олексій Яковлевич Лобойко, Анатолій Сергійович Савенков, Олександр Іванович Русінов - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Встановлений порядок реакції термічної регенерації нанесеного срібного каталізатора. Визначені основні кінетичні параметри. Розраховані термодинамічні показники...