Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 4, для научной тематики: Фрактал


1.

А. и. солженицын: фрактальное видение мира (публикация автора на scipeople)     

Щербакова И.В. - LAP LAMBERT Academic Publishing , 2016
Личность Александра Исаевича Солженицына, математика по образованию, ярко проявилась не только в русской литературе, но и в судьбе человечества. Происходящие в настоящее время процессы глобализации обусловливают необходимость вновь обратиться к творчеству писателя. На примере литературных миниатюр "...
2.

О локализации корней комплекснозначных полиномов произвольной степени (публикация автора на scipeople)     

В.П. Протопопова, Е.С. Архипова - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
У роботі дано метод, який вирішує проблему локалізації комплексних коренів поліномів з комплексними коефіцієнтами довільного степеня. Фрактальні малюнки областей значень полінома при заданій області змін комплексного аргументу побудовані за допомогою сучасного математичного пакету “Maple”.

3.

Фрактальная модель открытой однопродуктовой системы (публикация автора на scipeople)     

В. И. Тихонов, Е. В. Тихонова - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Запропонована фрактальна модель (ФМ) відкритої анізотропної одно-продуктової системи масового обслуговування. Проаналізовані топологічні властивості ФМ.  Виділені типові класи ФМ за топологічними ознаками...
4.

Применение теории фракталов для описания состояний равновесия стержневых систем (публикация автора на scipeople)     

Александр Дмитриевич Шамровский, Дмитрий Николаевич Колесник - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2011
Розглянуто можливість застосування теорії фракталів для дослідження станів рівноваги стержневих систем. Проведено дослідження стержневої конструкції зі знаходженням всіх можливих її стійких положень за допомогою побудови відповідних фрактальних зображень...