Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 26, для научной тематики: Ефективність


1.

Heat aerodynamic efficiency of staggered bundles of tubes with transverse ribs (публикация автора на scipeople)     

Олександр Михайлович Терех, Олександр Володимирович Семеняко, Валерій Андрійович Рогачов, Олександр Володимирович Баранюк, Петро Іванович Багрій - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Comparative evaluation of the effectiveness of heat aerodynamic efficiency of staggered bundles of tubes with a cross-ribbing is performed. In the case of variation of thermal and aerodynamic calculations of heat exchange device shows the advantages and disadva...
2.

Criteria and estimation of effectiveness ratio reduction of information flows redundancy (публикация автора на scipeople)     

Юрій Юрійович Іляш - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
The criteria for estimation the effectiveness of methods for data compression are formulated and ...
3.

Современное состояние мелкопартионных перевозок. проблематика совершенствования (публикация автора на scipeople)     

Наталья Вячеславовна Ярещенко, Янина Юрьевна Жирякова - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Дана загальна характеристика проблем підвищення ефективності дрібнопартіонних перевезень і актуальність їх рішення в сучасних умовах. Описана можлива методологія вирішення проблеми і подальші перспективи отриманих результатів.
...
4.

Evaluation of solution efficiency in modernization project of logistic chains (публикация автора на scipeople)     

Дмитро Миколайович Рославцев - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
The application features, disadvantages and advantages using methodology of the design analysis, mathematical modeling of logistical circuit work at estimation of introduction efficiency of modernization projects are determined....
5.

Научные основы разрешения инновационных проблем идентификации в системах автоматизации процессов электрометаллургии стали и сплавов (публикация автора на scipeople)     

Иван Дмитриевич Труфанов, Александр Павлович Лютый, Кирилл Игоревич Чумаков, Ирина Аркадьевна Андрияс, Т.И. Казанская, В.В. Джиоев - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Висвітлюються системні завдання та питання релевантності пріоритетних напрямів інформаційного забезпечення інноваційних програм інтенсифікації проведення науково-дослідницьких та дослідно-виробничих робіт з модернізації й технологічного переозброєння електрометалургійних комплексів в умовах діючого ...
6.

Тепло и гидродинамическая эффективность пучков эллиптических труб (публикация автора на scipeople)     

В.В. Кузнецов, А.В. Якимович - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Досліджені тепло і гідродинамічні характеристики стиснених пучків еліптичних труб. Верифіковано програмне забезпечення і здійснено порівняння з пучками круглих та плоскоовальних труб за масовими і теплопередавальними характеристиками.
...
7.

Тепловая эффективность коридорных пучков поперечно-оребренных труб различного профиля (публикация автора на scipeople)     

Е.Н. Письменный, А.М. Терех, А.В. Семеняко, В.А. Рогачев, В.Д. Бурлей - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Виконана порівняльна оцінка теплової ефективності коридорних пучків плоско-овальних труб з неповним оребренням, розроблених в НТУУ «КПІ» і круглих труб з поперечним привареним та накатаним спірально-стрічковим оребренням. Показані переваги поверхонь нагріву з плоско-овальних труб з неповним оребренн...
8.

Розвиток та сучасний стан термінальних систем як ресурсозберігаючої технології доставки вантажів (публикация автора на scipeople)     

Наталя Юріївна Шраменко - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Розглянуто основні етапи розвитку терміналів та сучасний стан термінальних систем. Визначено перспективні напрямки функціонування термінальних систем з метою підвищення ефективності доставки вантажів.
...
9.

Автоматизація контролю технічного стану радіоелектронної апаратури (публикация автора на scipeople)     

В.П. Путятін, В.В. Фірсанов, Б.С. Елькін - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Наведені принципи розробки системи автоматизації процесу контролю та діагностуванню бортової радіоелектронної апаратури навігації та посадки. Дана оцінка економічної ефективності застосування таких методів та засобів, яка базується на скороченні часу визначення технічного стану апаратури.
...
10.

Clean air rotary apparatus (публикация автора на scipeople)     

Юрій Генадійович Бакланов - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
The process of purification of waste gases in the apparatus of the experimentally studied