Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 16, для научной тематики: Класифікація


1.

Огляд та класифікація протоколів маршрутизації в mesh-мережах стандарту IEEE 802.11 (публикация автора на scipeople)   

Гаркуша С.В. - Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 , 2012
У статті здійснено огляд існуючих протоколів маршрутизації в mesh-мережах стандарту IEEE 802.11. Проведено класифікацію протоколів маршрутизації за особливостями їх функціонального призначення. Сформовано перелік основних вимог, що висуваються до протоколів маршрутизації в mesh-мережах стандарту IEE...
2.

Construction of model forecast entry students to universities (публикация автора на scipeople)     

Ольга Миколаївна Халецька, Борис Володимирович Шамша - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012

The given work is devoted the forecasting of the entry of pupils to university based on grade point average for the last 3 years of study.

Materials of article can be used in schools for analysis and  forecasting...
3.

The investigation of the stability of the maximum logical tree respect to the rearrangement of the layers (публикация автора на scipeople)     

Федір Григорович Ващук, Юрій Андрійович Василенко, Ігор Федорович Повхан - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Work is the third in a series of articles devoted to the problem of evaluation of complexity of the logical tree of classification. The question of the sustainability of the maximum of a logical tree on rearrangement of layers is investigated...
4.

The risks classification in the projects (публикация автора на scipeople)     

Олена Борисівна Данченко - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
The synthesis of existing approaches to the classification of risks in the projects are analyzed in the article. The single list of characteristics for the classification of risks, which can be used in the risk management projects in all areas is suggested...
5.

Overall assessment of minimization tree logical structures (публикация автора на scipeople)     

Федір Григорович Ващук, Юрій Андрійович Василенко, Ігор Федорович Повхан - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
The second work in a cycle of three articles devoted to a problem of an estimation of complexity of logic trees of classification. The question of an estimation of effect of minimization of logical trees of the fixed structure is investigated...
6.

Classification of projects to transportation from the point of transport diagnostic (публикация автора на scipeople)     

Алексей Николаевич Горяинов - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
The questions of projects research on transport are considered. The classification of projects taking into account features of transport diagnostics is offered...
7.

Classification problems of administrative documents (публикация автора на scipeople)     

Олександр Петрович Майборода - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Dividing of documents is considered by three groups. It is described, what documents can be attributed to toy or other groups. Four hierarchical levels of document of, are selected which function in establishment....
8.

Анализ критериев для классификации ит-компаний (публикация автора на scipeople)     

Александр Сергеевич Сафронов, Александр Владимирович Мороз, Станислав Владимирович Николайчук - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
У роботі проведено аналіз властивостей і характеристик основних типів ІТ-компаній. Визначені групи критеріїв, необхідних для розробки системи класифікації типів ІТ-компаній...
9.

Проблема оцінки складності логічних дерев розпізнавання та загальний метод їх оптимізації (публикация автора на scipeople)     

Федір Григорович Ващук, Юрій Андрійович Василенко, Ігор Федорович Повхан - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
Робота є першою в циклі трьох статей присвячених проблемі оцінки складності логічних дерев класифікації. Проаналізований зв‘язок логічних функцій та логічних дерев розпізнавання, на основі якого, запропоновано досить простий спосіб мінімізації логічних дерев...
10.

Классификация текстовых документов с помощью нечеткой вероятностной нейронной сети (публикация автора на scipeople)     

Евгений Владимирович Бодянский, Наталия Владимировна Рябова, Олег Викторович Золотухин - Східно-Європейський журнал передових технологій , 2012
У статті розглядається архітектура та алгоритм нечіткої ймовірнісної нейронної мережі, яка може виконувати завдання класифікації в режимі реального часу...