Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
 Найдено научных статей и публикаций: 4, для научной тематики: 1919 г.


1.

К периодизации развития крестьянского движения в украине (1919 г.) (публикация автора на scipeople)   

Михайличенко Д.Ю. - Історична наука: Проблеми розвитку. Матеріали наукової конференції (17 - 18 травня 2002 р.). СНУ им. В. Даля , 2002
Михайличенко Д.Ю. До періодизації розвитку селянського руху в Україні (1919 р.) // Історична наука: Проблеми розвитку. Матеріали наукової конференції (17 - 18 травня 2002 р.). Секція "Новітня історія України.". - Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2002. - С. 136 - 139.
2.

Крестьянское постанческое движения в украине и проблема его политической реализации (январь - август 1919 г.) (публикация автора на scipeople)   

Михайличенко Д.Ю. - Збірник наукових праць. Серія "Історія та географія" Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. , 2002
Михайличенко Д.Ю. Селянський повстанський рух в Україні та проблема його політичної реалізації (січень - серпень 1919 р.). // Збірник наукових праць. Серія "Історія та географія" / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х.: "ОВС", 2002. - Вип. 9. - С. 111 - 120.
3.

Майский военно-политический кризис в усср, 1919 г. (публикация автора на scipeople)   

Михайличенко Д.Ю. - Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна , 2002
Михайличенко Д.Ю. Травнева військово-політична криза в УСРР, 1919 р. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. № 556. - Сер. Історія України. Вип. 5. - Х., 2002. - С. 130 - 138.
4.

Вооружённое постанчество в украине 1919 года: национально-освободительное движение или крестьянская война? (публикация автора на scipeople)   

Михайличенко Д.Ю. , 2006
Михайличенко Д.Ю. Збройне повстанство в Україні року 1919-го: національно-визвольний рух чи селянська війна? // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Формування національних і загальнолюдських цінностей в українському суспільстві": Зб. статей / За заг. ред. канд. філол. наук, доц. О.С.Черемської. - Х.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2006. - С. 333 – 338.