Поиск публикаций Научные конференции и семинары Новости науки Научная сеть

 Найдено научных статей и публикаций: 38, для научной тематики: Туризм


Связанные научные тематики:
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 
тег
 1.

Гейміфікація як маркетинговий тренд туристичних подорожей (публикация автора на scipeople)      

Туник Олександр Миколайович - Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект" , 2017
Взаємодія з туристами на всіх етапах (до візиту, під час, після) супроводжується різними формами маркетингових комунікацій з боку...
2.

Маркетинг 3.0 в туристичному бізнесі (публикация автора на scipeople)      

Туник Олександр Миколайович - Творчий пошук молоді – курс на ефективність : тези доп. VІII Міжнародної наук.-теорет. інтернет-конф. молодих учених, аспірантів, студентів, 21 березня 2017 р. , 2017
Концепцію маркетингу 3.0 було вперше описано Філіпом Котлером спільно з іншими науковцями в книзі «Маркетинг 3.0. Від продуктів до...
3.

Безбар’єрний туризм як соціально-економічне явище (публикация автора на scipeople)      

Туник Олександр Миколайович - Труди VІІ-ої Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність «Форвард-2016» 27 грудня 2016 р. , 2016
Туризм – це галузь економіки, яка постійно удосконалюється та поповнюється новими інструментами задля задоволення суспільних благ....
4.

Правове та державне регулювання туризму у сша (публикация автора на scipeople)      

Опанасюк Наталія Анатоліївна, Туник Олександр Миколайович - United States of America in the modern world: politics, economics, law, society , 2015
Трансформаційні процеси та конфлікти у сучасному світі формують потребу у глибокому дослідженні та впровадженні правових механізмів...
5.

Інноваційні драйвери готельного господарства (публикация автора на scipeople)      

Гопкало Лариса Михайлівна, Туник Олександр Миколайович - Сучасні економічні системи: стан та перспективи : тези доп. VІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 травня 2015 р. , 2015
Cучасні тенденції розвитку готельного господарства характеризуються використанням «розумних» технологій (інноваційних драйверів) у...
6.

Український туристичний імідж на міжнародному ринку: проблеми та перспективи розвитку (публикация автора на scipeople)      

Туник Олександр Миколайович - Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] , 2014
Популяризація країни і створення позитивного іміджу за кордоном є однією з найважливіших складових дипломатичних та економічних...
7.

Концепція crm як складова управління розвитком туристичних підприємств (публикация автора на scipeople)      

Туник Олександр Миколайович - Творчий пошук молоді – курс на ефективність» : тези доповідей V Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів, 25 лютого 2014 р. , 2014
У нинішніх умовах конкурентоспроможність туристичних підприємств, забезпечується стабільним сегментом споживачів, оскільки...
8.

Архитектура туризма: метод разработки системы сценарных планов маршрутных связей (публикация автора на scipeople)   

Е. К. Булатова - Научно-методический электронный журнал "КОНЦЕПТ" , 2016
В статье приводится исследование комплексного архитектурно-туристского потенциала туристских центров, схем их размещения, способов...
9.

Особливості ціноутворення в міжнародному туризмі (публикация автора на scipeople)   

К.О. Дзюбіна, Г.Г. Левкин , 2016
Рассмотрены особенности ценообразования в международном туризме
10.

Міжнародний туроперейтинг (публикация автора на scipeople)   

Дзюбина К.О., Григорьев О.Ю., Левкин Г.Г. , 2016
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ―Міжнародна економічна статистика‖ містять загальні вимоги до...